Arthepy logo

IVAN
KOBELEV

Získané zkušenosti
a dovednosti

Nabízené služby

O mé osobě a s čím mohu být nápomocný

Vycházím z mezinárodního prostředí. Během 11 let jsem vedl workshopy ve 20 zemích, včetně Jihoafrické republiky, Egypta a Švédska. Můj přístup je ovlivněn poznatky z interkulturní komunikace a kladu důraz na vytváření bezpečného prostředí a respektování rozmanitosti. Podporuji firmy prostřednictvím dynamických workshopů. Ty zlepšují product market fit, zkracují time-to-market a zajistí firmě jedinečné postavení na trhu. Moje školení a retreaty pomáhají týmům budovat důvěru, snižovat fluktuaci a dosahovat ambiciózních cílů. Jako agilní kouč jsem podporoval digitalizaci v České spořitelně a usnadnil zavedení systému pro nahlášení a prevenci obtěžování ve významné politické straně. Navrhoval jsem strukturu několika neformálních konferencí a upřednostňuji participativní metody pro skupiny s více než 50 účastníky.

Specializuji se také na řešení konfliktů, spolupráci, design thinking a školení lektorů. Facilitoval jsem pro společnosti SAP, Donio, VeraSafe, OSN, Institut plánování a rozvoje, softwarové startupy jako je Pipedrive a předního hráče v oblasti kyberbezpečnosti VeraSafe. Vystudoval jsem Ekonomii a management v chemickém průmyslu na VŠCHT.

Spolupráce s ARTHEPY

V rámci spolupráce s Arthepy působím jako facilitátor, skupinový kouč a mentor. Práce se skupinovou dynamikou mi velmi vyhovuje a zaměřuji se zde především na firemní a týmové prostředí, konkrétně na koordinaci a dohled na teambuildingových aktivitách a podobných akcích. Arthepy je skvělá platforma pro tvůrce a školitele, která nám umožňuje soustředit se především na samotnou podstatu naší práce, aniž bychom se museli zabývat administrativními záležitostmi, které často zabírají velký podíl našeho pracovního i volného času.

Najděte si lektora, který je vám blízký

Pojďme společně vytvořit něco mimořádného

Nechte se inspirovat, objevte nové perspektivy a spojte se s komunitou stejně smýšlejících jedinců. Těšíme se na společné tvoření a sdílení zážitků!