Arthepy logo

KATEŘINA
ŠEBEK

Získané zkušenosti
a dovednosti

O mé osobě a s čím mohu být nápomocná

„Jsem mentorka, koučka a žena s alopecií, šířící osvětu nejen o tomto onemocnění.
O seberozvoj, zpracovávání vlastních emocí a umění pracovat sama se sebou i s ostatními lidmi se zajímám již 10 let. K této cestě jsem se dostala díky svému onemocnění, které mě dovedlo až na samotný okraj sil a pochopení možnosti, že mohu vzít svůj život zpět do vlastních rukou a konat. Po letech terapií, kurzech a následné praxe jsem došla k mnoha zásadním AHA momentům, které mi pomohly se posunout ze svého osobního dramatu do prožívání života v lehkosti a zkrátka takového, jakého jsem si představovala.
Nyní předávám své zkušenosti dále, s posláním pomoci Vám všem, kteří potřebují v životě nasměrovat, naučit se konkrétně pracovat se svými emocemi, dostat prostor pro upřímné vyjádření toho, jak se skutečně cítíte, bez obav z jakýchkoli soudů. Mým cílem je dovést Vás k Vašim vlastním životním AHA momentům, naučit Vás porozumět svým vlastním potřebám tak, abyste si je dokázali sami naplnit a nežili v roli oběti či trpitele. Naučit Vás, jak transformovat svého vnitřního kritika z nepřítele na přítele, abyste se stali tvůrci svých vlastních životů, a mohli si plnit Vaše vize, sny i přání. 
 
Tyto zkušenosti a techniky obsahují moje semináře i workshopy a pro intenzivnější práci do hloubky, poskytuji individuální sezení prostřednictvím osobního setkání či online verze. U individuálních sezení se seznámíme prostřednictvím krátkého 20-30 minutového online rozhovoru, který poskytuji zdarma všem, pro ujasnění si Vašeho záměru a zjištění, zda nám bude společná práce fungovat i po té nejdůležitější a to lidské stránce.
 
Těším se na Vás při společných setkáních v rámci projektu Arthepy nebo samostatně pokud bude potřeba opečovat nějaké téma.“

Spolupráce s ARTHEPY

S Arthepy spolupracuji jako lektorka workshopů a aktivit spojených se sebehodnotou, sebeláskou, napojením se na sebe a vědomého života. 

Naše cesty se střetly skrze Danču, kterou jsem oslovila na focení. Jakmile mně oslovila s možností zapojení se do vznikajícího projektu, hned bylo jasné, že budeme spolupracovat a spolu-utvářet něco krásného. Těším se na vše, co nás čeká a na krásné lidi, které nám to přinese do života.

Najděte si lektora, který je vám blízký

Pojďme společně vytvořit něco mimořádného

Nechte se inspirovat, objevte nové perspektivy a spojte se s komunitou stejně smýšlejících jedinců. Těšíme se na společné tvoření a sdílení zážitků!